Ovan NK&PP độc quyền mỹ phẩm Pháp > Trang Điểm > Trang điểm mặt
Phấn má hồng

Phấn má hồng

EFFET RADIEUX

12g

Phấn phủ nén

Phấn phủ nén

POUDRE CÉLESTE

12g

Phấn phủ tạo khối

Phấn phủ tạo khối

TERRE DE SOLEIL

9 g

Kem che khuyết điểm

Kem che khuyết điểm

PURE RÉVÉLATION

6,6g

Kem nền

Kem nền

PROTECTION INVISIBLE

30 ml

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT    QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Translate »