00
00
00
00

BẠN CÒN

ĐỂ HOÀN THÀNH KPI THÁNG

Ngày

Giờ

Phút

Giây

BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Yêu cầu chung:
- Nhân sự gửi báo cáo công việc hàng ngày vào form bên dưới
- Mỗi công việc điền vào form xong thì bấm GỬI BÁO CÁO. Nếu còn công việc cần báo cáo thì tiếp tục điền thông tin rồi gửi, lặp lại cho đến hết công việc cần báo cáo

GỬI BÁO CÁO