00
00
00
00

BẠN CÒN

ĐỂ HOÀN THÀNH KPI THÁNG

Ngày

Giờ

Phút

Giây

BÁO CÁO CÔNG VIỆC