Evaflor – Whisky Red – mạnh mẽ đam mê

Liên hệ

Categories: ,
Brands:: Evaflor

Nước hoa Whisky Red

RED WHISKY thể hiện mạnh mẽ và đam mê.

Sản phẩm có ba tầng hương.

Tầng 1: mùi Bergamot, Galbanum, bạch đậu khấu, Táo.

Tầng 2: Lavender, hoa hồng, Cedar.

Tầng 3: Cỏ Vetiver, Tonka Fèvre, Balsam Peru, Moss

Có 3 dòng sản phẩm: 100ml, 50ml và 7.5ml